Trafieq Business

Trafieq adviseert en informeert organisaties, bedrijven en onderwijsinstellingen over alcohol en drugs, wetgeving, veiligheid en beleid. Door onze ruime ervaring met trainingen en workshops op gebied van alcoholgebruik, drugsgebruik en veiligheid weten wij het thema te vertalen naar ieders dagelijkse praktijk.

Onze trainingen, cursussen en workshops zijn gericht op kennisoverdracht en bewustwording. Wij werken zonder oordeel en spreken de taal van de cursisten. De trainingen zijn laagdrempelig, informatief maar ook reëel, en leuk. En wat leuk is blijft hangen!

Naar Trafieq Business

Trafieq Business

Trafieq adviseert en informeert organisaties, bedrijven en onderwijsinstellingen over alcohol en drugs(beleid), wetgeving en veiligheid. Door onze ruime ervaring met trainingen en workshops op gebied van middelengebruik en veiligheid weten wij het thema te vertalen naar ieders dagelijkse praktijk.

Onze trainingen, cursussen en workshops zijn gericht op kennisoverdracht en bewustwording. Wij werken zonder oordeel en spreken de taal van de cursisten. De trainingen zijn laagdrempelig, informatief maar ook reëel, en leuk.

En wat leuk is blijft hangen!

Naar Trafieq Business

Educatieve maatregelen

Bent u aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol, of voor risicovol rijgedrag? Dan moet u deelnemen aan een EMA-, LEMA-, of EMG-cursus. U komt dan terecht bij Trafieq; wij zijn uitvoerder van alle wettelijk opgelegde educatieve maatregelen LEMA, EMA en EMG.

In onze cursussen richten we ons niet zozeer op het onder controle krijgen van het gebruik, maar vooral op het voorkomen van nadelige effecten van middelengebruik in het verkeer en risicovol rijgedrag.

Naar Trafieq Educatie

Educatieve maatregelen

Bent u aangehouden wegens het onder invloed van alcohol deelnemen aan het verkeer of het vertonen van risicovol rijgedrag en moet u een EMA, LEMA, ASP of EMG-cursus volgen?

Dan komt u terecht bij Trafieq; wij zijn uitvoerder van alle wettelijk opgelegde educatieve maatregelen waarmee u te maken kunt krijgen als u wordt aangehouden wegens rijden onder invloed of wegens het vertonen van zeer onveilig rijgedrag.

In onze cursussen richten we ons niet zozeer op het onder controle krijgen van het gebruik, maar vooral op het voorkomen van nadelige effecten van middelengebruik in het verkeer.

Naar Trafieq Educatie