Diensten in tijden van COVID-19

In tijden van COVID-19 werken veel bedrijven nét even wat anders en zo ook Trafieq.

Ons aanbod blijft hetzelfde, alleen de wijze waarop verandert met de omstandigheden mee. Om de veiligheid en gezondheid van deelnemers te waarborgen, biedt Trafieq trainingen en voorlichting online aan.

Al onze diensten worden op maat geleverd en aangepast aan de behoeften van jouw organisatie, afdeling en/of medewerker.  

Lees meer

Corona update

Goed nieuws: Het CBR start de uitvoering van de Educatieve Maatregelen op de CBR-locaties (EMA/LEMA/EMG) vanaf dinsdag 16 maart weer op. Cursussen vinden plaats in kleine groepen. 

Vanwege de huidige COVID-19 maatregelen zijn veel CBR-cursussen stopgezet en uitgesteld tot en met 15 maart 2021. Deelnemers die al gestart waren met de Educatieve Maatregelen krijgen hierover bericht via sms en de website van het CBR. Geen bericht ontvangen? Neem dan direct contact op met de klantenservice van het CBR via website of telefoon: 088 227 77 00.

Meer informatie staat op de website van het CBR

LET OP! Enkele CBR-cursussen worden online vervolgd, dit betreft:
EMG dag 3, via e-learning: Heb je dag 2 gevolgd vóór 15 december? Dan ontvang je een brief van het CBR met een uitnodiging voor deelname aan de e-learning.
LEMA dag 2, via e-learning: Heb je dag 1 gevolgd vóór 15 december? Dan ontvang je een brief van het CBR met een uitnodiging voor deelname aan de e-learning.

Lees meer

Expert in gedragsverandering

Trafieq Educatie en Advies BV begeleidt verandering van gedrag. Wij brengen mensen in beweging om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen voor veiligheid, gezondheid en samen werken.

Wij doen dit via training, advies en andere ondersteunende diensten. Zowel voor bedrijven, als in de publieke sector.


Lees meer

Medewerkers Trafieq, altijd met een positief mensbeeld

Onze 60 trainers en adviseurs werken oordeelvrij, zónder vermanend vingertje. We zijn niet tegen gebruik van middelen in de privé sfeer, tenzij iemand onder invloed aan het werk gaat of deelneemt aan het verkeer. 

Onze workshops en trainingen zijn informatief, niet belerend en vooral ook leuk!
En wat leuk is blijft hangen, dat is het geheim van ons succes! 

Lees meer

Waarom Trafieq?

  • Loopt u aan tegen samenwerkings- of motivatieproblemen binnen uw bedrijf? Wilt u het roer om? 
  • Heeft uw publieke organisatie de opdracht om positief en maatschappelijk verantwoord gedrag te stimuleren?
  • Wilt u uw trainings- en opleidingsaanbod uitbesteden aan een betrouwbare partner?
  • Ziet u medewerkers die kampen met persoonlijke problemen die het werk beïnvloeden en wilt u daar iets aan doen?
  • Wilt u een preventief beleid voeren rond veiligheid en gezondheid op de werkvloer?
  • Zoekt u een externe partner voor een totaalaanpak voor de nuchtere werkvloer (ADM)?

Lees meer

Informatie voor deelnemers (L)EMA en EMG 

Trafieq is landelijk uitvoerder van alle wettelijk verplichte educatieve maatregelen die worden opgelegd bij alcoholgebruik of onveilig rijgedrag in het verkeer (LEMA, EMA, en EMG).

Voor alle cursussen geldt: weigert de betrokkene deelname, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard. Vanwege het wettelijke kader worden de educatieve maatregelen geprotocolleerd uitgevoerd: de inhoud, volgorde en duur van de maatregel staan vast. Onze trainers werken oordeelvrij, zónder vermanend vingertje. De educatieve maatregelen zijn erop gericht om herhaling te voorkomen. 

Lees meer

Trafieq registreert en verwerkt persoonsgegevens van bezoekers op haar website uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze verkregen zijn. Trafieq maakt alleen gebruik van functionele, technische en analytische cookies.
Als je je gegevens invult op een formulier, bewaart Trafieq die gegevens tot opzegging (afmeldlink in de Nieuwsbrief)

Klik hier voor de volledige privacyverklaring van Trafieq Groep BV