Nieuwsbrief Trafieq maart 2022

Nieuwsbrief Trafieq maart 2022

Vitaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Structureel aandacht voor vitaliteit levert veel op. Dit blijkt ook uit onderzoek:

  • Een hoge vitaliteit heeft een positief effect op de productiviteit.

  • Langdurig verzuim komt voor 70% voort uit mentale klachten: te hoge werkdruk, werkstress en een langdurige disbalans in de werk-privé situatie;

  • Medewerkers met een lagere vitaliteit zijn eerder geneigd om uit te vallen door lichamelijke en/of geestelijke klachten.

‍Vignet Vitaal Bedrijf

Trafieq is partner van het landelijk netwerk van Vitaal Bedrijf. Ook jouw organisatie kan het vignet Vitaal Bedrijf krijgen! Wij weten wat daarvoor nodig is. Meer weten? Kijk hier.

Vitaal op weg

Duurzame inzetbaarheid is van grote waarde voor een organisatie. Zitten jouw medewerkers goed op hun plek? Blijven ze voldoende in beweging? Hoe kun je investeren in hun inzetbaarheid? Hoe kun je ze binden? Je leest het hier.

Wat kan Trafieq voor uw organisatie betekenen?

Vermoeidheid, stress en fysieke klachten kunnen veel invloed hebben op iemands functioneren op het werk. Deze factoren kunnen te herleiden zijn naar een ongezonde leefstijl. Wanneer een ongezonde leefstijl het werk van een medewerker beïnvloed, zoals fouten maken of minder productief zijn, kan de werkgever of de werknemer stappen ondernemen. Door de jarenlange praktijkervaring van Trafieq weten we dat het vaak voorkomt dat medewerkers disfunctioneren op de werkvloer als gevolg van gedragsproblemen. Het 3-Partijencontract Consistent© is een begeleidingstraject dat een geschikte oplossing is voor veel werkgevers om met deze problematiek om te gaan. Dit contract is een overeenkomst tussen werkgever, werknemer en de behandelaar van Trafieq educatie en advies en een hulpmiddel om de vitaliteit van medewerkers te verhogen. Wil je weten hoe het 3-Partijencontract Consistent© werkt? Lees dan hier het hele bericht.

Werkgeluk

Eind 2021 had acht op de 10 locatiewerkers een goede gezondheid en een bijna even groot deel was tevreden met het leven. Wel was er een lichte toename in het aantal burn-out klachten (19%) in vergelijking met 2019 en eerder in de pandemie. Ook is er nog altijd een aanzienlijk deel met fysieke klachten (36%). Opvallend is dat jongeren (15-24 jaar) die op locatie werkten een minder goed welbevinden hadden; ze vonden zichzelf minder gezond, hadden meer burn-outklachten en waren minder tevreden met het leven. Bron TNO.

 

De cijfers geven aan dat inzetten op werkgeluk geen overbodige luxe is. Trafieq doet dit dan ook. Lees hier wat we precies doen.

Wat doet Trafieq zelf?

Trafieq wil iedere dag bijdragen aan een betere wereld. Die begint met mensen die zelf verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen voor veiligheid, vitaliteit en verbinding. Dit heeft bij Trafieq geresulteerd in een praktisch toepasbaar vitaliteitsbeleid. Lees hier verder waarom en ontdek tips voor een geslaagd vitaliteitsbeleid!

Trafieq Educatie & Advies

Bergweg 173a 3707 AC Zeist I 030 - 30 70 200 I  advies@trafieq.nl I www.trafieq.nl