Nieuwsbrief Trafieq

Nieuwsbrief Trafieq

‍Veiligheid op de werkvloer

Trafieq zet zich in voor veiligheid. Op de weg en op de werkvloer. Veiligheid is een basisbehoefte, een voorwaarde voor goede prestaties en ontwikkeling. Daarbij draait het bij Trafieq vooral om de factor 'mens'. Trafieq brengt mensen in beweging om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen veiligheid én de veiligheid van anderen. In deze nieuwsbrief lees je meer over wat Trafieq jou kan bieden om werk te maken van veiligheid.

 

Investeren in veiligheid op de werkvloer heeft veel voordelen: een veilige werkomgeving, hoge productiviteit en laag werkverzuim. Trafieq helpt veiligheidsproblemen te voorkomen, bijvoorbeeld met een aanpak gericht op de veiligheidscultuur of een positieve aanpak gericht op het voorkomen dat medewerkers onder invloed van alcohol, drugs en medicijnen (ADM) aan het werk gaan. Bovendien stimuleren we vitaliteit en eigenaarschap: voor gezonde werknemers die de verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag! De ondersteuning van Trafieq is waar mogelijk preventief.

 

Benieuwd naar wat Trafieq verstaat onder Veiligheid? Bekijk hier ons aanbod!

 

Meer weten over veiligheidscultuur? Kijk dan gerust eens hier


Training Aanspreekcultuur

Een veilige werkomgeving begint met een goede analyse, goede regels en afspraken en natuurlijk voldoende informatie en training, zodat mensen weten wat er van hen wordt verwacht. Maar hoe ga je er dan mee om als mensen zich toch niet houden aan deze afspraken? Daar heb je een aanspreekcultuur voor nodig: een omgeving waarin je het er wel over kan hebben zonder dat het direct vervelend wordt.

 

‘Een aanspreekcultuur die werkt is er één waarin je elkaar op een veilige en wenselijke manier kan aanspreken, zowel op positief als op negatief vlak.’


Bedenken dat je een collega zou moeten aanspreken op bepaald gedrag is vaak niet zo moeilijk. Toch blijkt het vaak lastig om daadwerkelijk aan te spreken. Veel leidinggevenden zouden werknemers vaker willen aanspreken op onveilig of onwenselijk gedrag. 


Een goede aanspreekcultuur is van groot belang voor iedere organisatie. Het gaat daarbij om de ervaren sociale veiligheid op de werkvloer en de verbinding tussen collega’s. 


Trafieq biedt een training Aanspreekcultuur aan. Het doel van deze training is om medewerkers te leren hoe zij op een effectieve manier het (meer wenselijke) gedrag van andere medewerkers bespreekbaar kunnen maken. Dit doel wordt bereikt door te leren over en te oefenen met aanspreek- en gesprekstechnieken die relevant zijn voor het creëren van een adequate aanspreekcultuur. Elkaar aanspreken kun je bijvoorbeeld doen wanneer iemand regelmatig te laat komt voor afspraken, bij discriminatie of pesten. Het aanspreken van collega’s is vaak weggelegd voor een leidinggevende, maar in een ideale aanspreekcultuur kun je elkaar óók als collega’s op gelijkwaardig niveau aanspreken op gewenst of ongewenst gedrag. Meer weten over deze training? Neem contact op met Trafieq.Workshop Lachgas

Het gebruik van lachgas levert risico´s op voor de gebruiker, maar ook voor anderen in het verkeer of op de werkvloer. We lezen steeds vaker over jongeren die betrokken zijn bij een (eenzijdig) ongeval waarbij lachgaspatronen in of rondom het voertuig zijn aangetroffen door de hulpdiensten. De belangrijkste risicogroep wat betreft rijden onder invloed van lachgas zijn jongeren. Jonge bestuurders hebben door hun gebrek aan rijervaring ook in nuchtere toestand al een groter risico op een ongeval. Daarnaast kan het gebruik van lachgas op de werkvloer voor veiligheidsproblemen zorgen.

Deze workshop is niet bedoeld als strafmaatregel, maar als ondersteuning bij gedragsverandering. Zodat de deelnemer in de toekomst geen risicovol (verkeers)gedrag vertoont. De workshop maakt deelnemers bewust van de mogelijke gevolgen van het onveilige gedrag. 

Nieuwsgierig geworden? Bekijk hier alle informatie.

Training Rijwaardigheid

Wanneer het gaat om verkeersgedrag, denken de meeste mensen bij rijvaardigheid aan: het technisch bedienen en besturen van een voertuig. Maar veel vaker gaat het hierbij over gedrag. Trafieq hanteert in haar aanpak daarom liever de term ‘rijwaardigheid’. Het zijn niet alleen de technische vaardigheden van de verkeersdeelnemer die bepaalt of iemand verantwoord verkeersgedrag vertoont, maar meer nog de houding en handeling bij emoties, stress en complexe verkeerssituaties. Daar gaat rijwaardigheid over: veilig, positief en verantwoord verkeersgedrag. In de training Rijwaardigheid wordt hier dan ook uivoerig aandacht aan besteed. De training is geschikt voor iedereen die beroepshalve aan het verkeer deelneemt. Meer informatie vind je hier.


Intercollegiale toetsing

Het is zover! Een eerste intercollegiale toetsingsbijeenkomst staat op de planning. Trafieq organiseert deze bijeenkomst samen met De Veiligheidskundige en Wijngaarden VeiligGoed op 19 april 2022 van 15.00 tot 17.00 uur te Zeist met als thema: PBM’s ‘Less is more’

 

Over het thema
Het thema van de middag is: PBM’s ‘Less is more’

Wil je meer weten over het thema en over praktische zaken als locatie en aanmelden? Kijk dan snel op onze website.


Kunnen gelijkhebbers wat leren?

Trafieq is expert in leren en gedragsverandering. Harry Rienmeijer, algemeen directeur, neemt je graag mee in onze visie op hoe leren werkt. Wanneer je iets wil leren en in beweging wil komen, is het belangrijk om het rotsvaste geloof van het eigen gelijk weg te kunnen nemen. Daar leer je namelijk niets van. Maar waarom is dat zo belangrijk? Je leest er alles over in dit artikel.

Trafieq educatie en advies

Bergweg 173a I 3707 AC Zeist I 030 - 30 70 200 I  advies@trafieq.nl I www.trafieq.nl