Nieuwsbrief Trafieq

Nieuwsbrief Trafieq

Deze periode staat bij Trafieq in het teken van middelengebruik op de werkvloer.

We richten ons op signalering, aanpak, preventie en vermindering van middelengebruik op de werkvloer en ook op het ontwikkelen van beleid.

In deze nieuwsbrief lees je er meer over.

 

Alcohol, drugs en medicijnen

Weet je zeker dat jouw medewerkers nooit onder invloed aan de slag gaan? Van zes flesjes bier ben je ruim dertien uur onder invloed. Wat je ’s avonds drinkt, kan de volgende dag dus nog effect hebben op een veilige werkomgeving. En hoe zit dat met verschillende drugs en medicijnen?


Het gebruik van alcohol en drugs is voor iedereen een eigen keuze. Maar voor het besturen van een voertuig moet je scherp en helder zijn. Op de werkvloer ook. Daarom gaan alcohol en drugs niet samen met werk: ze zorgen voor veiligheidsproblemen. Ook het gebruik van medicijnen kan invloed hebben op het functioneren. 


Trafieq maakt medewerkers, ondernemersraden, leidinggevenden en management hier bewust van met een volledig programma rondom alcohol-, drugs- en medicijngebruik (ADM). Dit programma bevat allerlei oplossingen voor allerlei oorzaken van middelengebruik in combinatie met werk of verkeer. Educatie verhelpt een gebrek aan kennis of vaardigheden en beleid zorgt voor voldoende draagvlak en concrete afspraken met elkaar. Begeleiding helpt het individu wanneer het niet zelfstandig lukt om middelengebruik en werk of verkeer van elkaar te scheiden en metingen helpen de werkgever om in kaart te brengen wat er speelt bij de werknemer en waar de risico’s zitten. Met deze vier facetten (educatie, beleid, begeleiding en meting) helpt Trafieq de werkgever om alle niveaus van problematiek rondom alcohol-, drugs- en medicijngebruik te verhelpen. Lees hier meer over de aanpak van Trafieq rondom ADM.

ADM-beleid, noodzaak of niet?
Preventiemedewerkers komen in hun dagelijkse werk veel problemen tegen die de vitaliteit en veiligheid van medewerkers in gevaar brengen. Als preventiemedewerker wordt je dagelijks geconfronteerd met zaken die het functioneren van de organisatie bedreigen waarbinnen gewerkt wordt. Eén van die zaken, die zowel een bedreiging is voor individuele medewerkers als voor het gehele bedrijf, is het onder invloed zijn van alcohol, drugs en/of medicijnen. Om dit structureel te voorkomen, is een ADM-beleid (Alcohol- drugs- en medicijnen) noodzakelijk.

Trafieq is expert op het gebied van ADM-beleid. Maar wat is dat nou precies, een goed ADM-beleid? Lees hier
wat ADM-preventie kan opleveren en wat jij kan doen om het gebruik onder werktijd tot een minimum te beperken. 

E-learning ADM

Het festivalseizoen is weer begonnen! Gebruiken jouw medewerkers ook wel eens alcohol of drugs in het weekend? En weet je dat dit vaak een onbedoeld effect heeft op de werkvloer? Vaak wordt dit veroorzaakt door een gebrek aan kennis over restalcohol en restdrugs. Wanneer je weet hoe lang alcohol of drugs in je systeem blijft, kun je gemakkelijk voorkomen dat je onder invloed op werk verschijnt of aan het verkeer deelneemt.

 

Online leren is een efficiënte en flexibele manier om medewerkers professioneel te ontwikkelen. Blended learning en E-learnings zijn dan ook een vast onderdeel in het aanbod van Trafieq. Dit programma sluit aan op de belevingswereld van zowel jong als oud en is bedoeld voor zowel sociale gebruikers die een enkele keer iets tot zich nemen en voor frequente gebruikers. Lees hier hoe onze E-learning Alcohol, Drugs en Medicijnen een bijdrage kan leveren aan de veiligheid en vitaliteit binnen jouw organisatie!

Individuele begeleiding voor medewerkers
Ondanks alle maatregelen die je als organisatie neemt ten aanzien van alcohol-, drugs- en medicijngebruik, kan het nog steeds gebeuren dat een medewerker onder invloed aan de slag gaat. Dan biedt persoonlijke begeleiding uitkomst. Volgens Trafieq is de beste oplossing dat de medewerker aan het werk blijft, onder zorgvuldige begeleiding van één van onze begeleiders. 

 

Het 3-Partijencontract Consistent© is een overeenkomst tussen werkgever, werknemer en de behandelaar van Trafieq. Deze vorm van begeleiding is geschikt voor medewerkers die regelmatig onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen aan het werk gaan en/of disfunctioneren als gevolg van middelengebruik. Lees hier meer over het 3-Partijencontract Alcohol, Drugs en Medicijnen (ADM).

Binnenkort bij Trafieq

 

Lachgasgebruik

Het gebruik van lachgas (en de bijkomende overlast) stijgt nog steeds. Dit is goed terug te zien in Utrecht. Ook maakt de gemeente zich grote zorgen om de gevolgen voor de gezondheid van gebruikers en de verkeersveiligheid in de stad. Hierom gaat Utrecht het lokale lachgasverbod uitbreiden.

Burgemeester Sharon Dijksma: “De signalen die ik krijg over het gebruik van lachgas in de stad zijn heel zorgelijk. Gebruik van lachgas zorgt voor ernstige overlast op straat en heeft grote gevolgen voor de gezondheid van gebruikers. Ook ontstaan er levensgevaarlijke situaties in het verkeer als mensen lachgas gebruiken achter het stuur. Nu een landelijk verbod op lachgas opnieuw is uitgesteld, neemt Utrecht verdere lokale maatregelen.”

Er wordt dus steeds meer beleid opgesteld rondom lachgasgebruik, maar om beleid te schrijven is kennis over het gedrag en de motieven van de gebruiker essentieel. Dit is waar de gratis Masterclass Lachgas van Trafieq ondersteuning kan bieden. Tijdens deze Masterclass krijg je een inkijkje in wat men kan doen om het gebruik van lachgas terug te dringen, maar ook wat er wettelijk mogelijk is binnen de kaders van beleidsvoering.

Trafieq educatie en advies

Bergweg 173a I 3707 AC Zeist I 030 - 30 70 200 I  advies@trafieq.nl I www.trafieq.nl