‘Links’ én ‘rechts’ overtuigd dat bedrijven moeten kunnen testen op alcohol en drugs bij medewerkers!

‘Links’ én ‘rechts’ overtuigd dat bedrijven moeten kunnen testen op alcohol en drugs bij medewerkers!
////
 

logo

Trafieq Nieuwsbrief

Datum: 25 september 2022 

Nog dit najaar meer duidelijkheid over preventief testen op alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer

Beste , 

Tot op heden is het testen van medewerkers op alcohol en drugs alleen wettelijk geregeld voor 3 beroepen: piloten, treinmachinisten en schippers.

Staatssecretaris Van ArkStaatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) onderkent dat ook werkgevers van andere branches hun medewerkers moeten kunnen testen. Volgens Van Ark lijkt het er nu op dat een bedrijf met een ADM-beleid wel mogelijkheden heeft, maar er moeten ook waarborgen zijn. Zij is voornemens om nog dit najaar met een oplossing te komen.

Onze directeur Harry Rienmeijer reageert verheugd. Het is mooi dat er Tweede Kamerbreed een besef groeit dat controles op alcohol, drugs en medicijnen niet alleen reactief, maar ook proactief moeten kunnen plaatsvinden om te voorkomen dat mensen onder invloed aan het werk gaan. Zowel Kamerleden van ‘linkse’ als ‘rechtse’ partijen geven aan behoefte aan controles en een besef van urgentie te hebben. Nu is het zaak om het dan ook goed te regelen.

ADM-beleid is voorwaarde
Verder bevestigt staatssecretaris Van Ark eigenlijk wat wij als Trafieq altijd al zeggen: wil je als bedrijf kunnen controleren op de invloed van alcohol, drugs en/of medicijnen, dan moet je dit goed regelen door een ADM-beleid. Een goed werkend ADM-beleid is dus een voorwaarde om controles te kunnen uitvoeren. Je voorkomt dan ook de bekende valkuilen als het controleren van slechts enkele groepen medewerkers. 

WangslijmtestDe Kamerleden geven bovendien aan dat controles proportioneel moeten zijn. Ook dit sluit geheel aan bij de visie van Trafieq. Controles dus alleen op die momenten dat er sprake is van een risico of een risicovolle omgeving. Is er een indicatie voor risico, dan moet er gecontroleerd worden. De hamvraag is dus niet in welke functie iemand werkt, maar: bevindt hij/zij zich in een risicovolle omgeving ja of nee?

Tot slot: het is fijn om te merken dat de urgentie op dit vraagstuk groeit en dat de staatssecretaris heeft toegezegd dat ze nog dit najaar met meer informatie komt. 

Wat betekent dit nu voor de praktijk van vandaag? 
  • Bedrijven die al controleren, moeten dit zeker blijven doen. 
  • Bedrijven die willen gaan controleren moeten zich niet laten weerhouden door de AVG, maar: organiseer de controles heel goed, zodat de privacy zo goed mogelijk wordt beschermd en proportionaliteit wordt gewaarborgd. En maak vooral ook duidelijk waarom de controles worden gedaan. Leg alles vast in een ADM-beleid.  
Hierboven staan al enkele argumenten waarom een goed en werkend ADM-beleid wenselijk is voor eigenlijk elke organisatie, maar Trafieq weet er nog wel een paar. 

Meer weten? Of direct aan de slag met uw eigen ADM-beleid?
Trafieq kan u hierbij ondersteunen! Neem vrijblijvend contact op met Anja Baijens via 030-3070203 


 
www.trafieq.nl | contact | Facebook | Twitter