Nieuwe stand van zaken wetgeving alcohol- en drugstesten

Nieuwe stand van zaken wetgeving alcohol- en drugstesten
////
   

logo

Trafieq Nieuwsbrief

Datum: 28 november 2022

 
 
 
 
 
Kamerbrief staatssecretaris Tamara van Ark met stand van zaken wetgeving alcohol- en drugscontroles bij bedrijven

Beste , 
 
Het nieuws wordt momenteel gedomineerd door besmetting cijfers, 1,5 meter-maatregelen, Corona-wetgeving, boerenprotesten, en de luide roep om aandacht voor racisme en het slavernijverleden. Het zou je haast ontgaan, maar, om met Bob Dylan te spreken: “the times they are changing”, de tijden veranderen.

Trafieq roept al geruime tijd dat het onvermijdelijk is dat we serieus aandacht moeten hebben voor de problematiek van alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer. Daarna begonnen werkgevers- en werknemersorganisaties zich te roeren en dan is er nu de politiek die als een oude stoomlocomotief langzaam maar zeker op gang komt.
 
In navolging van haar eerdere brief in januari 2020 ontving de Tweede Kamer op 8 juli j.l. opnieuw een brief van staatssecretaris Tamara van Ark. Een hoopgevende brief voor iedereen die graag de risico’s van alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer wil minimaliseren.

In deze brief beschrijft van Ark drie lijnen waarlangs ze werkt aan het terugdringen van alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer.
  1. Een wettelijke grondslag voor specifieke functies in Brzo(*)-bedrijven;
  2. Een wettelijke grondslag voor specifieke functies in andere bedrijven;
  3. Versterken van ADM-beleid binnen bedrijven
* Bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo) 

Directeur Harry Rienmeijer licht de 3 lijnen kort toe in dit filmpje:

https://youtu.be/Qsr93IxNbtQ
 


ADM-beleid noodzakelijke voorwaarde voordat controles volgens wet worden toegestaan.


1. Een wettelijke grondslag voor specifieke functies in Brzo(*)-bedrijven
De staatssecretaris bereidt momenteel een wetswijziging voor waarmee alcohol- en drugstesten bij specifieke functies binnen Brzo-bedrijven worden toegestaan. Op dezelfde manier zoals het nu geregeld is in het verkeer, op het spoor, op de waterwegen en in de luchtvaart. Dit is haar eerste prioriteit, want: “werkenden die onder invloed van alcohol of drugs zijn, kunnen op bepaalde plekken een te groot veiligheidsrisico vormen voor met name de collega’s die vaak geen invloed hebben op het handelen van de collega die onder invloed is.” 
Het uitgangspunt van de wet is dat het hebben van een goed ADM-beleid een noodzakelijke voorwaarde is voor het mogen testen op alcohol en drugs (zie hierna bij lijn 3). De staatssecretaris hoopt in het voorjaar van 2021 met een wetsvoorstel te komen.

2. Een wettelijke grondslag voor specifieke functies in andere bedrijven
Alhoewel de staatssecretaris nog in de voorbereidende fase is, beoogt zij uiteindelijk dat ook medewerkers in situaties met een groot veiligheidsrisico in andere dan Brzo-bedrijven getest moeten kunnen worden op alcohol, drugs en medicijnen. De medewerkers waar de staatssecretaris aan denkt zijn "proces)operators, reparatie- en onderhoudsmedewerkers van de procesinstallaties en de personen die verantwoordelijk zijn voor vervoersbewegingen op het bedrijfsterrein zoals (heftruck)chauffeurs.” Al die personen dus die, als zij onder invloed zijn, een groot risico vormen voor de veiligheid van zichzelf, collega’s en de omgeving. Wat betreft deze lijn is de staatssecretaris nog in de voorbereidingsfase.  


RI&E wordt verplicht uitgebreid met een ADM-beleid. 


3. Versterken ADM-beleid binnen bedrijven 
Misschien wel het belangrijkste wat de staatssecretaris van Ark in haar plannen omschrijft is dat controles altijd ingebed moeten zijn binnen een ‘deugdelijk’ ADM-beleid. Een goed ADM-beleid is voor haar een noodzakelijke voorwaarde om überhaupt testen toe te staan. Het creëren van een wettelijke grondslag, zoals hierboven uiteengezet wordt hier dan ook op afgestemd. 

In haar plannen stelt ze dat ADM-beleid deel moet uitmaken van het arbobeleid. Dat arbobeleid omvat o.a. het uitvoeren van een inventarisatie en evaluatie van de risico's (RI&E) en plan van aanpak conform artikel 5 van de wet. Bedrijven met een goed ADM-beleid hebben dus een groot deel van het werk al gedaan. 


Klaar voor de toekomst

Het mooie van deze kamerbrief is dat bedrijven niet hoeven te wachten tot de wetswijziging is doorgevoerd. Bedrijven kunnen vandaag al starten met een goed ADM-beleid, zodat ze op het moment dat de wetgeving van kracht wordt klaar zijn om te handelen. 

Ga nu al aan de slag met ADM-beleid en waarborg toekomstige controles volgens de wet.

Trafieq helpt u graag bij het opstellen van een ADM-beleid wat past bij uw specifieke situatie en waarmee u meteen goed bent voorbereid op de aanstaande wetgeving.
 
 
Meer weten? Of direct aan de slag met uw eigen ADM-beleid?
Trafieq kan u hierbij ondersteunen! Neem vrijblijvend contact op met Trafieq via 030-3070203 of mail naar advies@trafieq.nl

"Het is altijd het juiste moment om iets goeds te doen." 
- Martin Luther King


 
 
 
 
www.trafieq.nl | Contact | Facebook | Twitter