Disclaimer, privacyverklaring en gedragscode Trafieq

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Trafieq heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Trafieq streeft ernaar dat alle geboden informatie op de website correct en actueel is. Trafieq kan echter niet garanderen dat de inhoud van de website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist, volledig en actueel zijn. Trafieq aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie.

De inhoud van www.trafieq.nl is auteursrechtelijk beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trafieq is het niet toegestaan de website of enig onderdeel hiervan te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen en/of te framen.

Trafieq behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze pagina aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Privacyverklaring 

Lees hier de privacyverklaring van Trafieq Educatie en Advies BV. 

 

Gedragscode

Om transparantie te bevorderen en misverstanden te voorkomen handelt Trafieq volgens een gedragscode. In deze gedragscode staat ook hoe eventuele klachten kunnen worden ingediend en daarna worden behandeld bij Trafieq. 

Trafieq registreert en verwerkt persoonsgegevens van bezoekers op haar website uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze verkregen zijn. Trafieq maakt alleen gebruik van functionele, technische en analytische cookies.
Als je je gegevens invult op een formulier, bewaart Trafieq die gegevens tot opzegging (afmeldlink in de Nieuwsbrief)

Klik hier voor de volledige privacyverklaring van Trafieq Groep BV