Skip to main content

ADM-beleid en testen een stap verder

ADM-beleid en testen een stap verder

Trafieq maakt al jaren werk van goed beleid gericht op Alcohol, Drugs en Medicijnen (ADM). Minister Van Gennip (SZW) heeft in mei 2022 weer eens het belang onderstreept van een ADM-beleid voor organisaties. Daarnaast wil zij ook de mogelijkheden voor bedrijven verruimen voor het kunnen testen van werknemers bij bedrijven. Wil je meer weten over onze aanpak en de opvallende zaken uit de kamerbrief, lees dan verder.

Toen de Minister in de Kamer ADM op de kaart zette in mei 2022 was de toenmalig directeur van Trafieq, Harry Rienmeijer, volop in de weer met alles wat met ADM te maken heeft. Op dat moment is hij druk met het voorbereiden van een aantal meetings om ADM op de kaart te zetteh. Als hij hoort dat de Minister de daad bij het woord lijkt te voegen als het gaat om het ADM-beleid maakt hij graag even tijd om hierop in te gaan. "Mooi dat de acties vanuit het vorige kabinet worden voortgezet. Stapje voor stapje komen we dichterbij. Het was al mooi dat vorig jaar het Samenwerkingsverband Vroegsignalering al kwam met een toolbox voor organisaties, maar er is meer nodig. Ik denk dat we dat met elkaar kunnen."

Hij denkt even na en vervolgt: "Aan de ene kant leveren wij als Trafieq dat meer met goede ondersteuning aan organisaties. We ontzorgen bedrijven bij het opstellen en uitvoeren van ADM-beleid en plaatsen dat in een breder kader van veiligheid, vitaliteit en verbinding. Maar ook in wet- en regelgeving is er nog het één en ander te doen. En daarvoor is de Minister aan zet. Daar helpen we natuurlijk graag bij."

Harry heeft binnen Trafieq een jarenlange ervaring opgebouwd met de aanpak van het ADM-beleid. Van daaruit is hij ook betrokken bij Stichting WAD (Werk+ Alcohol Drugs). "Binnen Stichting WAD hebben we vorige week nog een inspirerende expertmeeting gehad over het dilemma tussen privacy en veiligheid als het gaat om gezondheid op de werkvloer. Dit sluit hier goed bij aan! We zetten samen de schouders onder een gezonde en veilige werkvloer!"

De kamerbrief

In een kamerbrief van 10 mei 2022 geeft de minister een update over de stand van zaken. Harry geeft aan wat hem opvalt:

  • Testen van werknemers op alcohol en drugs wordt mogelijk gemaakt bij de circa 400 bedrijven die vallen onder het Brzo 2015, variërend van complexe chemische industrie tot relatief eenvoudige opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen. De eerste versie van de aanpassing van de Arbowet wordt verwacht in het najaar 2023.

  • Er wordt nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor andere bedrijven. Dit kan nog wel even duren.

  • Bestaande instrumenten voor organisaties worden onder de aandacht gebracht, zoals het gebruik van ordevoorschriften binnen organisaties, het ontzeggen van toegang voor medewerkers die onder invloed zijn, het gebruik van tuchtrecht en de mogelijkheid om te testen binnen de sectoren transport en defensie. Hierin ondersteunt Trafieq met een integrale aanpak, waaronder een proces voor het opstellen van voorschriften en een training signaleren voor leidinggevenden.

  • Het belang van een goed ADM-beleid wordt nog eens onderstreept. Het ministerie heeft eerder al opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een Toolbox Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-toolbox). Deze Toolbox ligt helemaal in lijn met de aanpak van Trafieq. Met dit verschil: wij ontzorgen bedrijven in dit proces zoveel mogelijk en geven met onze kennis en ervaring precies de zetjes om in beweging te komen.

Aanpak van Trafieqvier pijlers

Trafieq werkt al jaren voor bedrijven aan goed werkend beleid ten aanzien van Alcohol, Drugs en Medicijnen (ADM). Steeds meer organisaties investeren in een preventieve aanpak rondom ADM en duurzame inzetbaarheid. Ook als ze niet onder het Brzo 2015 vallen. Organisaties kunnen nu al veel doen rondom veilig en gezond werken, zoals verankerd in artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet

ADM controles kunnen daar een onderdeel van zijn, maar een goede ADM aanpak berust op meer dan dat. Onze aanpak rondom ADM is gebaseerd op 4 samenhangende pijlers van Voorlichting, Handhaving, Begeleiding, en als vierde integrerende factor Beleid. Voor een goed resultaat kun je deze vier pijlers niet los van elkaar zien. Een paar voordelen van deze aanpak:

  • Trafieq ontzorgt bedrijven bij het opstellen van ADM-beleid, waarbij mensen zelf verantwoordelijk worden gemaakt voor hun eigen veiligheid.

  • Trafieq heeft alles in huis om ADM-beleid ook te laten werken via voorlichting, handhaving en begeleiding.

  • Trafieq heeft een berg aan ervaring, waardoor we de juiste vragen weten te stellen.

  • Geen standaard-oplossing, maar maatwerk voor de organisatie.

  • Van begin tot eind wordt beleid juridisch getoetst.

  • Wij zorgen voor een snelle doorloop.

Meer weten?

Meer weten over onze volledige ADM-aanpak? Klik hier of neem contact op met ons via email of bel 030-3070203.