Skip to main content

Trafieq: wanneer het gaat om mensen en hun gedrag.

Wat al onze adviezen gemeen hebben is de factor ‘mens’ en zijn of haar gedrag. Trafieq adviseert, ondersteunt en implementeert: zo wordt gedragsverandering op de werkvloer werkelijkheid.

Trafieq: wanneer het gaat om mensen en hun gedrag.

Wat al onze adviezen gemeen hebben is de factor ‘mens’ en zijn of haar gedrag. Trafieq adviseert, ondersteunt en implementeert: zo wordt gedragsverandering op de werkvloer werkelijkheid.

Advies op mensen en gedrag

Veiligheid, vitaliteit of verbinding: alles is uiteindelijk gedrag. Trafieq heeft haar sporen verdiend als het gaat om duurzame gedragsverandering. Vanuit deze expertise adviseren wij organisaties over veiligheid, vitaliteit en verbinding. In al onze adviezen speelt de factor 'mens' en zijn of haar gedrag een hoofdrol.

Wij geloven dat het in iedere situatie aankomt op het nemen -en kúnnen nemen - van verantwoordelijkheid. Eigenaarschap is de belangrijkste stap naar gedragsverandering.

Trafieq heeft de trainers en expertise in huis om mensen in beweging te brengen, eigenaarschap te stimuleren en zo duurzame gedragsverandering in gang te zetten. Daarbij leidt een positieve aanpak tot een positief klimaat en gegarandeerd tot betere prestaties.

Duurzame gedragsverandering is alleen mogelijk wanneer medewerkers een innerlijke drang voelen om ander gedrag te vertonen. Veilig gedrag, bijvoorbeeld. Voor blijvende gedragsverandering is discipline nodig en het besef dat je zelf degene bent die jouw gedrag kan beïnvloeden. Trafieq werkt met verschillende methodes voor gedragsverandering, waaronder het Behavior Change Model en het COM-B model (download).

Trafieq adviseert, ondersteunt en implementeert deze factoren in uw organisatie. Hoe? Door te werken aan onderwerpen zoals duurzame inzetbaarheid, veiligheid, gesprekstechnieken en empowerment.

Wij brengen je organisatie in beweging!

Veiligheid

Veilig gedrag is veiligheid

Veiligheid op de werkvloer vraagt om veilig gedrag; dat lijkt een open deur. Maar in de praktijk is er te weinig aandacht voor. Bedrijven investeren vooral in nog meer machinebeveiliging, nog meer beschermingsmiddelen. De eisen aan arbeidsmiddelen zijn tot in detail vastgelegd, genormaliseerd en gecontroleerd – tot op een bijna onwerkbaar niveau. Maar hoe zit dat met het stimuleren van veilig gedrag? Daar is het beleid meestal onvoldoende op ingericht.

Trafieq weet met welke interventies je gedrag duurzaam positief kunt beïnvloeden. Dat gaat vaak verder dan ‘nudging’ of ‘awareness campagnes’. Onze adviseurs helpen met het opstellen van een effectief beleid of het inzetten van de juiste interventies. Zodat positief en veilig gedrag in jullie organisatie straks heel gewoon is.

Vitaliteit

Vitale organisaties, vitale medewerkers.

Het gevoel hebben dat je zelf aan het stuur zit van je werk, je leven, je (werk)geluk: dat is waar vitaliteit om draait. En vitale werknemers maken een bedrijf vitaler. Met onze aanpak bereiken we meer werkgeluk, een hogere productiviteit en minder verzuim.

Trafieq is partner van het landelijk netwerk van Vitaal Bedrijf. Ook jouw organisatie kan het vignet Vitaal Bedrijf krijgen: wij weten precies wat daarvoor nodig is. Niet alleen omdat we experts zijn in gedragsverandering, maar ook omdat binnen Trafieq de vitaliteit van onze eigen mensen op nummer één staat.

Wil je weten wat Trafieq voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met onze adviseur voor een gesprek.

Advies Vitaliteit

Op zoek naar maatwerk? We passen ons aanbod altijd aan de opdrachtgever aan. Het begint met een analyse van de behoefte binnen jullie organisatie. Daarna kunnen we concreet vertellen hoe we jullie organisatie verder in beweging krijgen. Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs: het levert altijd nieuwe inzichten.

Neem contact op

Verbinding

Samenwerking

Een probleem op de werkvloer? Onenigheid tussen werknemers? Meestal is de conclusie achteraf: beter communiceren! Trafieq ondersteunt organisaties om de onderlinge verbinding te verbeteren.

Wat kan er beter? Misschien de samenwerking tussen teams, of juist het leiderschap binnen de organisatie. Voorbeeldgedrag is belangrijk, en ook gesprekstechnieken kunnen veel opleveren.

Om te ontdekken wat jouw organisatie nodig heeft maken we eerst een nauwkeurige analyse van de situatie. Dat doen we op basis van gesprekken en vragenlijsten. Als duidelijk is waar de verbeterpunten liggen gaat Trafieq echt aan de slag: we brengen mensen in beweging om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor verbinding.

Neem contact op met onze adviseur voor een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie!

Advies Verbinding

Op zoek naar maatwerk? We passen ons aanbod altijd aan de opdrachtgever aan. Het begint met een analyse van de behoefte binnen jullie organisatie. Daarna kunnen we concreet vertellen hoe we jullie organisatie verder in beweging krijgen. Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs: het levert altijd nieuwe inzichten.

Neem contact op

Veiligheid

Veilig gedrag is veiligheid

Veiligheid op de werkvloer vraagt om veilig gedrag; dat lijkt een open deur. Maar in de praktijk is er te weinig aandacht voor. Bedrijven investeren vooral in nog meer machinebeveiliging, nog meer beschermingsmiddelen. De eisen aan arbeidsmiddelen zijn tot in detail vastgelegd, genormaliseerd en gecontroleerd – tot op een bijna onwerkbaar niveau. Maar hoe zit dat met het stimuleren van veilig gedrag? Daar is het beleid meestal onvoldoende op ingericht.

Trafieq weet met welke interventies je gedrag duurzaam positief kunt beïnvloeden. Dat gaat vaak verder dan ‘nudging’ of ‘awareness campagnes’. Onze adviseurs helpen met het opstellen van een effectief beleid of het inzetten van de juiste interventies. Zodat positief en veilig gedrag in jullie organisatie straks heel gewoon is.

Vitaliteit

Vitale organisaties, vitale medewerkers.

Het gevoel hebben dat je zelf aan het stuur zit van je werk, je leven, je (werk)geluk: dat is waar vitaliteit om draait. En vitale werknemers maken een bedrijf vitaler. Met onze aanpak bereiken we meer werkgeluk, een hogere productiviteit en minder verzuim.

Trafieq is partner van het landelijk netwerk van Vitaal Bedrijf. Ook jouw organisatie kan het vignet Vitaal Bedrijf krijgen: wij weten precies wat daarvoor nodig is. Niet alleen omdat we experts zijn in gedragsverandering, maar ook omdat binnen Trafieq de vitaliteit van onze eigen mensen op nummer één staat.

Wil je weten wat Trafieq voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met onze adviseur voor een gesprek.

Advies Vitaliteit

Op zoek naar maatwerk? We passen ons aanbod altijd aan de opdrachtgever aan. Het begint met een analyse van de behoefte binnen jullie organisatie. Daarna kunnen we concreet vertellen hoe we jullie organisatie verder in beweging krijgen. Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs: het levert altijd nieuwe inzichten.

Neem contact op

Verbinding

Samenwerking

Een probleem op de werkvloer? Onenigheid tussen werknemers? Meestal is de conclusie achteraf: beter communiceren! Trafieq ondersteunt organisaties om de onderlinge verbinding te verbeteren.

Wat kan er beter? Misschien de samenwerking tussen teams, of juist het leiderschap binnen de organisatie. Voorbeeldgedrag is belangrijk, en ook gesprekstechnieken kunnen veel opleveren.

Om te ontdekken wat jouw organisatie nodig heeft maken we eerst een nauwkeurige analyse van de situatie. Dat doen we op basis van gesprekken en vragenlijsten. Als duidelijk is waar de verbeterpunten liggen gaat Trafieq echt aan de slag: we brengen mensen in beweging om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor verbinding.

Neem contact op met onze adviseur voor een gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie!

Advies Verbinding

Op zoek naar maatwerk? We passen ons aanbod altijd aan de opdrachtgever aan. Het begint met een analyse van de behoefte binnen jullie organisatie. Daarna kunnen we concreet vertellen hoe we jullie organisatie verder in beweging krijgen. Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs: het levert altijd nieuwe inzichten.

Neem contact op

Het laatste nieuws

Dit zeggen onze relaties

 • De training van Trafieq en de persoonlijke begeleiding die daarbij hoort, is een echte eyeopener geweest voor onze collega’s. Ook is het een constructieve oplossing waar iedereen op lange termijn baat bij heeft. Zeer positief!

  SPIE Nederland B.V.
 • Tijdens onze Veiligheidsdag heeft Trafieq op een van de stands een voorlichting gegeven over Drugs en alcohol. Deze voorlichting is zeer positief ontvangen bij de medewerkers.
  We gaan dit op de volgende veiligheidsdag zeker weer herhalen. Trafieq, bedankt voor de positieve inzet en medewerking tijdens onze veiligheidsdag.

  Johan Postema, QHSE Coordinator HTL-DHT
 • De online kennisquiz over ADM van Trafieq was een mooie manier voor de collega's om op een laagdrempelige manier kennis te nemen over ADM én was een ijsbreker voor verdiepende gesprekken tussen de collega's erover. Een goede bewustmaker!

 • Trafieq heeft ons uitstekend geholpen bij het opstellen van een alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid.

  Er is een juridisch getoetst beleid opgeleverd, waarin rekening is gehouden met de belangen, rechten en plichten van zowel management als medewerkers.

  Kuipers Logistics
 • Als Stichting NLVI gaan veiligheid, gezondheid en welzijn ons zeer ter harte en daarom zijn we blij met de steun van onze partner Trafieq die hierin nu en in de toekomst een belangrijke bijdrage levert.

  NLVI (stichting Nederlands Veiligheidsinstituut)
 • We werken al enkele jaren naar volle tevredenheid én met plezier samen met Trafieq. Samenwerking moet van twee kanten komen en bij Trafieq ervaren we dat ook als zodanig. We hebben mooie resultaten kunnen boeken op het gebied van schadepreventie door de trainingen over leefstijl en voorlichting over het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen.

  ABW Verzekeringen

Dit zeggen onze relaties

 • De training van Trafieq en de persoonlijke begeleiding die daarbij hoort, is een echte eyeopener geweest voor onze collega’s. Ook is het een constructieve oplossing waar iedereen op lange termijn baat bij heeft. Zeer positief!

  SPIE Nederland B.V.
 • Tijdens onze Veiligheidsdag heeft Trafieq op een van de stands een voorlichting gegeven over Drugs en alcohol. Deze voorlichting is zeer positief ontvangen bij de medewerkers.
  We gaan dit op de volgende veiligheidsdag zeker weer herhalen. Trafieq, bedankt voor de positieve inzet en medewerking tijdens onze veiligheidsdag.

  Johan Postema, QHSE Coordinator HTL-DHT
 • De online kennisquiz over ADM van Trafieq was een mooie manier voor de collega's om op een laagdrempelige manier kennis te nemen over ADM én was een ijsbreker voor verdiepende gesprekken tussen de collega's erover. Een goede bewustmaker!

 • Trafieq heeft ons uitstekend geholpen bij het opstellen van een alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid.

  Er is een juridisch getoetst beleid opgeleverd, waarin rekening is gehouden met de belangen, rechten en plichten van zowel management als medewerkers.

  Kuipers Logistics
 • Als Stichting NLVI gaan veiligheid, gezondheid en welzijn ons zeer ter harte en daarom zijn we blij met de steun van onze partner Trafieq die hierin nu en in de toekomst een belangrijke bijdrage levert.

  NLVI (stichting Nederlands Veiligheidsinstituut)
 • We werken al enkele jaren naar volle tevredenheid én met plezier samen met Trafieq. Samenwerking moet van twee kanten komen en bij Trafieq ervaren we dat ook als zodanig. We hebben mooie resultaten kunnen boeken op het gebied van schadepreventie door de trainingen over leefstijl en voorlichting over het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen.

  ABW Verzekeringen

Onze Partners

De Veiligheidskundige
Advocaat Geevers
CZ
Expertisecentrum WAD
Veilig Verkeer NL
Institute VIAS
ABW
NLVI