Skip to main content

Waardevolle Landelijke Trainersdag 2024

Waardevolle Landelijke Trainersdag 2024

Informatief, inhoudelijk, informeel en afwisselend: editie 2024 van Trafieq's Landelijke Trainersdag!

Het is vaste prik op de derde donderdag van januari: de Landelijke Trainersdag van Trafieq. Naast de "gewone" bijeenkomsten (zoals scholing van trainers, intervisie, collegiale consultatie en werkoverleg) is de Landelijke Trainersdag een waardevolle aanvulling. Het is dé dag waarop we bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten en bij te praten, maar vooral om kennis te delen en te investeren in de inhoudelijke verdieping van ons werk. 

Tijdens editie 2024 blikten directeuren Sandra Kamerbeek en Robert Mazier samen terug op een bewogen jaar en vooruit naar de komende jaren.

Max Oostenrijk (CBR) presenteerde de resultaten, doelen en verwachtingen rondom de Educatieve Maatregelen, gericht op gedragsverandering in het verkeer.

Kim van den Eijken, eveneens van het CBR, benadrukte in haar presentatie het belang van veiligheid. Iedereen die een CBR-cursus geeft of volgt, moet zich te allen tijde veilig kunnen voelen. Om die veiligheid te kunnen blijven garanderen, moet elk incident gemeld worden, ook al heeft de trainer het zelf adequaat en efficiënt opgelost.
  
Het middagprogramma bestond uit verschillende workshops en presentaties en een gezellige nazit. Alles bij elkaar was het een mooie, informatieve en geslaagde dag, vol mooie ontmoetingen, goede vragen en fijne gesprekken. We kijken nu al uit naar de volgende editie!