Skip to main content

Trafieq sluit zich aan bij Deltalinqs

Trafieq sluit zich aan bij Deltalinqs

Als er één omgeving is waar veilig werken cruciaal is, dan is het wel het Rotterdamse havengebied. Gaat er iets mis bij een van de honderden logistieke, haven- en industriële bedrijven die hier gevestigd zijn, dan kan dat grote gevolgen hebben. Ondernemersvereniging Deltalinqs behartigt de belangen van deze bedrijven. Trafieq heeft zich onlangs aangesloten bij het Deltalinqs netwerk.

Trafieq is natuurlijk zelf geen BRZO-bedrijf. We bieden training, begeleiding en advies, voornamelijk op het terrein van veiligheid en gezondheid. Dat is dan ook het raakvlak met het werk van Deltalinqs, dat een veilig havengebied als speerpunt heeft: wij weten hoe je zorgt voor een veilige werkomgeving.

Trafieq sluit zich aan bij Deltalinqs

In een interview op de website van Deltalinqs vertelt Trafieq-directeur Robert Mazier over het werk van Trafieq: bedrijven ondersteunen om goed beleid te maken op de thema's veiligheid en gezondheid. "Op industriële sites is het belangrijk dat iedere medewerker veilig werkt. De medewerker mag die veiligheid niet ondermijnen door onder invloed te zijn van alcohol of drugs bijvoorbeeld," zegt hij. Dat is voor veel bedrijven een lastig vraagstuk: "Wat is jouw bedrijfsbeleid op dat vlak? Ga je testen aan de poort? Hoe vaak? Is de ondernemingsraad daarin gekend? Of speelt er een groter probleem en is er een gedrags- of cultuurverandering nodig? Bij al die vragen kunnen bedrijven bij ons terecht. We hebben kennis van de juridische kant en coachen zowel directie en middle management, als medewerkers die in de fout gingen. Behoud van medewerkers en duurzame inzetbaarheid hebben bij ons prioriteit."

Uitdagingen voor bedrijven in het havengebied

Robert ziet twee uitdagingen voor de bedrijven die actief zijn in of rondMainport Rotterdam. De eerste is de nieuwe BRZO-wetgeving die al een tijdje in de pijplijn zit. Deze wetgeving is gericht op het mogen testen van medewerkers op alcohol-, drugs of medicijnengebruik tijdens werktijd. "Er is intussen een onwenselijk grijs gebied ontstaan, als het gaat om het nemen van maatregelen om de veiligheid te verhogen," zegt Robert. "Ik hoop dat de overheid daar weer snel aan kan werken."

Als andere uitdaging noemt hij een meer algemene, die geldt voor alle bedrijven: hoe kun je de positieve cultuur behouden? Daar heeft hij wel een paar tips voor: "Zorg ervoor dat medewerkers ongewenst gedrag veilig of anoniem kunnen melden. Geef als directie of middle management het goede voorbeeld. En vooral: maak ongewenst of onveilig gedrag bespreekbaar."

Veilig verkeersgedrag

De werkvloer is niet de enige plek waar veiligheid essentieel is: ook in logistiek en transport valt er winst te behalen. "Dat heeft niet alleen met alcohol- of drugsgebruik te maken," zegt Robert. "Ook het rijgedrag van jouw chauffeurs heeft invloed op de veiligheid en de bedrijfsreputatie. We hebben middelen om een gedragsverandering in gang te zetten en de rijwaardigheid – met een 'w' dus – te verhogen." Trafieq heeft hiermee ruime ervaring opgedaan; jaarlijks trainen we in opdracht van het CBR meer dan 12.000 mensen in veilig verkeersgedrag.

Deltalinqs is een actieve belangenbehartiger voor het Rotterdamse haven- en industriegebied. De vereniging ondersteunt met kennisnetwerken, overleg, en deskundigheidsbevordering met trainingen, masterclasses, webinars en workshops. Rondom het thema veiligheid geeft Robert in de loop van 2024 een workshop / masterclass bij Deltalinqs.