Skip to main content

CBR en Trafieq ondertekenen nieuw contract

CBR en Trafieq ondertekenen nieuw contract

De komende jaren gaat Trafieq weer uitvoering geven aan de gedragstrainingen van het CBR.

De ervaringen in de samenwerking in de afgelopen jaren bij de uitvoering van deze educatieve maatregelen gaven het CBR het vertrouwen om opnieuw te kiezen voor Trafieq.

Ondertekening

De opdracht hiervoor is na een intensief openbaar aanbestedingstraject in het afgelopen jaar opnieuw aan Trafieq gegund voor de komende acht jaar. Op 21 december is het nieuwe contract getekend tijdens een ontmoeting op ons kantoor in Zeist. Namens het CBR was Alexander Pechtold samen met Marck Tjalsma en Rogier de Wilde aanwezig. Van de kant van Trafieq waren Robert Mazier en Sandra kamerbeek aanwezig. Het was mooi dat oud-directeur en mede-eigenaar Harry Rienmeijer vanuit het ziekenhuis online er ook bij kon zijn. 

Impact

De educatieve maatregelen van het CBR behelzen cursussen over gedrag en verkeer (EMG, LEMG) en ook de cursussen gericht op alcohol, drugs en verkeer (LEMA, EMA en EMD). Trafieq hoopt als kennispartner de komende acht jaar niet alleen uitvoering te geven aan deze cursussen, maar ook samen door te ontwikkelen. Ook gedragsverandering blijft in beweging. Het is belangrijk voor Trafieq om bij te kunnen dragen aan maatschappelijke impact, verandering van gedrag en veiliger verkeer. Wij brengen graag mensen in beweging om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor veilig verkeer.

Wij stemmen in met het motto van het CBR: ‘Samen veilig vooruit’!