Skip to main content

Geslaagde Landelijke Trainersdag 2023

Geslaagde Landelijke Trainersdag 2023

Met een afwisselend programma was de Landelijke Trainersdag 2023 meer dan geslaagd!

Ieder jaar liggen al onze trainingen stil op de derde donderdag van januari. Die dag investeren wij in onderlinge ontmoeting en inhoudelijke verdieping van ons werk. Natuurlijk ontmoeten we elkaar veel vaker tijdens overleggen, nascholingen, intervisies en collegiale consultaties. Maar de Landelijk Trainersdag is inmiddels een begrip en een traditie geworden binnen Trafieq. Een dag die dit jaar bol stond van workshops rond o.a. gedragsverandering, afleiding in het verkeer, drugs, nieuwe cursussen, werkgeluk en samenwerking met het CBR. En er was een indrukwekkende en leerzame theatervoorstelling van Matzer over afleiding in het verkeer: SMART.

Extra fijn dat we dit jaar weer een fysieke bijeenkomst konden organiseren. Want er was wat te vieren: alle opdrachten die we het afgelopen jaar hebben mogen doen, tevreden opdrachtgevers en een nieuwe contractperiode met het CBR. Maar ook was er het afscheid van Harry Rienmeijer, die om gezondheidsredenen terug is getreden als algemeen directeur. Deze landelijke trainersdag was wat dat betreft een dag van dubbele gevoelens. Maar niettemin geslaagd: want successen willen we vieren, dankbaarheid willen we uitspreken en gevoelens mogen we delen.