Skip to main content

Harry Rienmeijer treedt terug als directeur

Harry Rienmeijer treedt terug als directeur

Harry Rienmeijer (56) treedt om gezondheidsredenen terug als algemeen directeur van Trafieq educatie en advies.

Hij draagt zijn taken over aan Robert Mazier, op dit moment operationeel directeur.

Harry
Omdat er voor Harry geen gunstige prognose is voor het verloop van zijn ziekte, wil hij de tijd die hem rest gebruiken voor de mensen die hem zeer nabij zijn. Dat doet hij samen met Sandra Kamerbeek, die zowel zakelijk als privé zijn partner is. De impact van dit nieuws is voor heel Trafieq, maar in het bijzonder voor Harry en Sandra heel groot. Wil je hem een berichtje sturen, dan kan dit via het mail- en postadres van Trafieq ter attentie van Harry. Wie Harry een beetje kent, weet dat hij dit zeer zeker zal waarderen.

Opvolging
Robert Mazier neemt per direct de dagelijkse leiding van Trafieq over. Hij zal in overleg met de aandeelhouders en de Raad van Advies de komende maand als algemeen directeur een plan maken voor de toekomstige aansturing.

Over Trafieq
Trafieq begon in 2008 als een uitzendbureau voor trainers en ging van een coöperatie over in een BV onder leiding van Harry Rienmeijer en Sandra Kamerbeek. Zij hebben, samen met alle medewerkers, de organisatie verder uitgebouwd tot wat het vandaag de dag is: een advies- en trainingsorganisatie, gericht op verandering van gedrag. Essentieel daarin is de uitgesproken visie van Harry op de waarde en eigenaarschap van ieder mens. “Wij zijn er niet om te oordelen over iemands gedrag, wij zijn er om te ondersteunen.” Daarbij worden deelnemers altijd op verschillende manieren uitgedaagd om in beweging te komen, want: ‘’Je leert niets van een rotsvast geloof in je eigen gelijk’’.

ADM
Harry heeft zich enorm ingezet om het belang van een goed Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM) op de kaart te zetten. Hij heeft hier al veel organisaties in begeleid. Ook via zijn betrokkenheid in Stichting WAD heeft hij hierin het voortouw genomen. Eventuele afscheidscadeaus mogen in de vorm van een financiële of partnerbijdrage voor deze stichting. U kunt hiervoor contact opnemen met Robert Mazier of Stichting WAD.