Skip to main content

Robert Mazier nieuw directielid Trafieq

Robert Mazier nieuw directielid Trafieq

Robert Mazier start op 1 januari 2020 als operationeel directeur van Trafieq. Nu is Robert ook al werkzaam voor Trafieq als Manager Educatie en Advies en vooral verantwoordelijk voor de uitvoering van de Educatieve Maatregelen voor het CBR. Daarnaast is Robert actief als zelfstandig adviseur en interim manager.

Trafieq brengt mensen in beweging om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen voor veiligheid, gezondheid en samenwerking. Ik kijk er naar uit om samen met alle mensen van Trafieq hier werk van te maken.

“Trafieq heeft met haar veelzijdige trainers goud in handen. Het kunnen omgaan met weerstand, de continue kwaliteitsverbetering en de positieve insteek zijn belangrijke ingrediënten voor een goede training. In mijn nieuwe rol wil ik graag een bijdrage leveren aan trainingsopdrachten waarbij we maatschappelijk van betekenis kunnen zijn!” zegt Robert over zijn nieuwe functie bij de Trafieq. 

Robert vormt per 1 januari 2020 samen met Harry Rienmeijer (algemeen directeur) de directie. Hij vult de lege plek op die is ontstaan na het besluit van directeur Sandra Kamerbeek om zich meer te focussen op de kwaliteitsborging binnen Trafieq in de rol van Beleidsmedewerker Kwaliteit. Sandra blijft vast adviseur van het directieteam.

Achtergrond

Robert studeerde Bestuurskunde en heeft in de afgelopen jaren gewerkt in advies- en leidinggevende functies in het maatschappelijk middenveld en de publieke sector. Daarnaast is hij al langere tijd zelfstandig adviseur en interim manager. Met zijn ervaring in het maatschappelijk middenveld kan hij een toegevoegde waarde leveren voor een bredere variatie van opdrachten van Trafieq.

Robert Mazier