Skip to main content

Trafieq geinterviewd door RijschoolPRO

Trafieq geinterviewd door RijschoolPRO

“Een goede rijschool is niet alleen bezig met de leerling voorbereiden op een examen, maar is vooral bezig met het opleiden van goede verkeersdeelnemers. Daarom zouden rijscholen meer de aandacht kunnen vestigen op het voorkomen van rijden onder invloed.”

Harry Rienmeijer is ervan overtuigd dat de rijschool een rol te spelen heeft als het aankomt op alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer.

Lees het hele artikel op www.rijschoolpro.nl