Skip to main content

Trafieq in Magazine Transport & Logistiek

Trafieq in Magazine Transport & Logistiek

Het probleem restalcohol en restdrugs speelt overal en mensen zijn hier vaak niet van op de hoogte. “Op het gebied van verkeersveiligheid is er nog veel te winnen met het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen (ADM) in het verkeer,” stelt Harry Rienmeijer, directeur van Trafieq, in een artikel in de oktober-editie van het Magazine Transport en Logistiek. “Dat geldt zowel voor bedrijven als voor chauffeurs. ADM is een onderbelicht risico, maar gelukkig komt er meer aandacht voor. Zo gaan meer transportbedrijven beleid op dit gebied opstellen en bereidt vrachtautofabrikant Volvo de cabine zelfs standaard voor op de inbouw van een alcoholslot.”