Wat doet Trafieq op het gebied van vitaliteit?

Wat doet Trafieq op het gebied van vitaliteit?

Trafieq wil iedere dag bijdragen aan een betere wereld. Die begint met mensen die zelf verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen voor veiligheid, vitaliteit en verbinding. Dit heeft bij Trafieq geresulteerd in een praktisch toepasbaar vitaliteitsbeleid. 

Algemeen directeur Harry Rienmeijer: “Eigenaarschap en zorg (voor jezelf en voor elkaar) levert meer geluk op en zorgt voor betere resultaten. Wij geloven in de eigen kracht van mensen. Daarom helpen en stimuleren we niet alleen onze klanten, maar ook onze eigen medewerkers bij het nemen van hun verantwoordelijkheid hierin”.

Trafieq ziet hierin duidelijk een trend. Rienmeijer: “Onze klanten delen ons positief mensbeeld en willen het beste halen uit hun medewerkers. Zij nemen het begrip ‘human capital’ serieus: mensen zijn niet alleen een ‘resource’, maar verdienen een prettige en professionele benadering met goede ondersteuning”. 

Een goed vitaliteitsbeleid wordt voor Trafieq gekenmerkt door voortdurende aandacht voor een gezonde mix aan relevante vitaliteitsthema’s. Rienmeijer: “Vitaliteit is meer dan niet ziek zijn, gezond leven en op tijd onder de wol. Het bestaat uit de juiste mix tussen voeding, beweging, ontspanning, veerkracht en zelfvertrouwen. Vitaliteitsbeleid gaat om het versterken van mensen én daarmee het versterken van organisatie. Vitale medewerkers zijn in staat om goed te blijven presteren, ook onder druk”. 

Een duurzaam positief vitaliteitsbeleid inrichten kost tijd en vraagt om een aanpak met lange adem, waarbij kleine stapjes vaak meer opleveren dan grote sprongen. Rienmeijer: “Daarom adviseren we onze klanten vaak een gefaseerde aanpak , waarbij het aantal activiteiten en de betrokkenheid van medewerkers jaarlijks groeit en bloeit”. 

Daarnaast is het belangrijk om aandacht te vragen voor de benodigde verandering in houding en gedrag van je medewerkers. Dit bereik je niet alleen met het opstellen van een beleid of het organiseren van events, maar vraagt om een professionele aanpak. Trafieq kan u hierbij adviseren. 

Lees ook de tips van onze operationeel directeur Robert Mazier voor een geslaagd vitaliteitsbeleid!


Robert’s tips voor een geslaagd vitaliteitsbeleid:

  • organiseer en creëer betrokkenheid van medewerkers

  • zorg voor continuïteit in de activiteiten en communicatie

  • ken je medewerkers en weet wat er speelt

  • begin met kleine activiteiten die passen bij kleine groepjes medewerkers

  • zorg voor een persoonlijke aanpak

  • het management heeft een pro-actieve voorbeeldrol en draagt dit actief uit

  • weet hoe de geboden activiteiten gewaardeerd worden door je medewerkers

  • zorg dat het leuk en/of zinvol is

  • voortdurend positief bevestigen & levend houden van het vitaliteitsbeleid

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

We brengen jou, je organisatie of je medewerkers graag in beweging.

We brengen jou, je organisatie of je medewerkers graag in beweging.

Algemene informatie

Algemene informatie

Adresgegevens


© Trafieq | Ontwerp: Elephant Design | Realisatie: WebLab42