Skip to main content

Onze geschiedenis

Trafieq is in 2008 begonnen met een klein uitzendbureau en een collectief van zelfstandige trainers gespecialiseerd in gedragsverandering. Ons oorspronkelijke doel was het geven van kwalitatief hoogwaardige trainingen, vooral voor het CBR, vanuit de gedachte: dit kan beter! Door de trainingen rondom de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) kreeg Trafieq steeds meer klantvragen met betrekking tot de risico’s van alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer. Zo ging de coöperatie over naar een BV onder bezielende leiding van Sandra Kamerbeek en Harry Rienmeijer. Begin 2021 is de leiding in handen gekomen van Harry Rienmeijer en Robert Mazier. In november 2022 moest Harry Rienmeijer om gezondheidsredenen terugtreden als directeur. Op 10 april 2023 is hij overleden. De directie wordt momenteel gevormd door Robert Mazier en Sandra Kamerbeek.

Rode draad

In alle klantvragen ontdekte Trafieq een belangrijke rode draad: het draait om verandering van gedrag. Zowel bij het voorkomen van rijden onder invloed als bij verkeerswaardigheid of werkgeluk. Voor gedragsverandering is de eigen verantwoordelijkheid cruciaal. Mensen ondersteunen in dit proces is de kracht van Trafieq.

Gedragsveranderaars

Inmiddels is Trafieq doorgegroeid naar een trainings- en adviesorganisatie met brede expertise op gedragsverandering: in het verkeer, op de werkvloer en in de samenleving. Met een eigen academie houden we onszelf in beweging. Bovendien leveren we een substantiële bijdrage aan de kennis, houding en vaardigheden van onze deelnemers, klanten en partners.

Tijdlijn

< 2008

Oprichters Trafieq geven zelf uitvoering aan de Educatieve gedragsmaatregelen LEMA, EMA en EMG.

2008

Oprichting Trafieq vof.

2009

Inrichting trainerspool voor flexibele inhoudelijke inzet bij opdrachtgevers, inrichting ADM producten en diensten voor bedrijven.

2011

Winnaar van de aanbesteding Motivatie programma ASP met als opdrachtgever het CBR.

2012

Eerste cursussen van het Motivatie programma ASP met 10 trainers.

2013

Groei tot jaarlijks ruim drieduizend deelnemers van het Motivatie programma ASP, uitbreiding naar 20 trainers.

Oprichting coöperatie Trafieq.

2014

Verhuizing naar nieuw kantoor aan de Kanaalweg 22 in Utrecht. Aanbesteding uitvoering educatieve maatregelen EMA, LEMA en EMG gewonnen, start met z.g.n. Code 95 cursussen.

2015

Start uitvoering educatieve maatregelen, groei tot ongeveer 60 trainers en 10 support medewerkers. Onder invloed van de WBA gaat coöperatie over in een BV structuur.

2016

Uitbreiding op ADM producten en diensten voor bedrijven. Uitvoering eerste alcohol- en drugscontroles binnen bedrijven.

2018

10-jarig bestaan Trafieq, verandering van focus op ADM naar gedragsverandering. Invoering AVG en aanstelling functionaris gegevensbescherming.

2020

Corona uitbraak, ontwikkeling Online aanbod op de EM, wijziging van directie en organisatiestructuur, intensieve samenwerking met VIAS.

2021

Verhuizing naar eigen kantoor op de bergweg 173a in Zeist. Behalen ISO certificeringen voor 9001 (kwaliteit) en 27001 (informatiebeveiliging).

Heden en toekomst

Trafieq is de deskundige in het concreet toepassen van duurzame gedragsverandering. Onze expertise komt tot uiting in een individuele aanpak binnen een groepsgerichte setting. Uitwisseling van ervaringen en leren van elkaar staat hierbij centraal.